Hjemmearbeid

ProFag er et intensivkurs der det blir best resultat om du jobber en del på egen hånd. Her finner du ressurser som egner seg til jobbing mellom kursdagene.