Forberedelser

Før du kommer på kurs trenger vi at du har installert programvare og sjekket at den fungerer. Vi skal bruke Spyder med pylab som programmeringsmiljø. En enkel måte å installere dette på er ved å installere Anaconda.

For å få mest mulig ut av tiden på kurs ønsker vi at du før kurset installerer Anaconda på den maskinen du tar med på kurs. Derfor har vi laget guide for installasjon av Anaconda for MacOS. Om du ikke får det til å fungere, ta kontakt med henriasv@fys.uio.no.

Vi har valgt å bruke Anaconda fordi det er relativt enkelt å installere, og det gjør at alle vil ha et likt programmeringsmiljø uavhengig av om de jobber på Windows, Mac eller Linux.