Hjemmeøving

ProFag er et intensivkurs der det blir best resultat om du jobber en del på egen hånd. Her finner du ressurser som egner seg til jobbing mellom de to kursdagene