Programmering for fagenes skyld

Velkommen til ProFags nettsider! Her finner du ressursene til etterutdanningskurset i naturvitenskapelig programmering. ProFag er PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Tittelen signaliserer at vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene.